01 January 2015

元旦天色尚可,恰逢十六号线开通,我们决定把其中一天花在上海野生动物园,正好也了却yoko童鞋多年的一个小心愿。有了十六号线,交通还是非常便利的,先坐二号线到龙阳路换乘十六号线,然后就随着这条轻轨一路晃荡到野生动物园站,整个行程约莫50分钟的样子。值得一提的时,十六号线沿途的人流量非常大,看来之前住南汇一带的人都被憋坏了,这下可好,终于有一条直达市区的线路。


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me


jiaqing.me